Onze activiteiten in de ontwikkelingslanden worden uitgevoerd in partnerschap met de plaatselijke afdelingen van de Congregatie van de Zusters van Maria. Ze hebben een rechtspersoonlijkheid overeenkomstig met de wetgeving van het betrokken land.

De Zusters zijn verantwoordelijk voor het algemeen beheer van de projecten, de persoonlijke verzorging van de kinderen, de contacten met de gezinnen, met de plaatselijke gemeenschappen en met de plaatselijke burgerlijke en kerkelijke autoriteiten. Wanneer het diploma behaald wordt, zijn ze verantwoordelijk voor de opvolging en sociale integratie van de kinderen.

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen werkt niet met expats op het terrein, omdat wij het potentieel van de landen en culturen waarin wij actief zijn, willen benutten en maximaliseren. We werken vanuit ons kantoor in Brussel aan de capaciteitsversterking van onze lokale partners.

Isabelle Bister

Afgevaardigd Bestuurder

Isabelle Bister is op 20 maart 1958 in Charleroi geboren maar heeft het grootste deel van haar leven in Vlaanderen gewoond. Zij heeft Rechten gestudeerd aan de KUL (Katholieke Universiteit Leuven) en heeft één jaar criminologie gevolgd aan dezelfde universiteit.

Isabelle heeft er altijd van gedroomd om straatkinderen en jongeren in moeilijkheden te helpen. Haar werk voor Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen is dus een verwezenlijking van deze droom. Sinds 1994 heeft Isabelle nauw met de Zusters van Maria samengewerkt om de projecten te beheren.

Zuster Maria Cho

Penningmeester Van De Raad Van Bestuur

Zuster Maria Cho is in 1956 geboren in Zuid-Korea.  Zij volgde onderwijs in een stad in het zuidwesten van het land (Kwang-Ju).

Zij heeft zes jaar gewerkt voor de Nationale Bank van Zuid-Korea voordat zij intrad als lid van de Congregatie van de Zusters van Maria. In het begin was zij verantwoordelijke voor het Kinderopvangcentrum in Pusan en nam daarna de leiding waar van het Jongensdorp van Seoul.

In 1990 vertrok zij naar de Filippijnen om er enkele projecten van de Zusters van Maria te superviseren. In 1999 werd zij financieel verantwoordelijke en in 2011 werd zij gekozen tot Algemene Overste van de Congregatie.

Zuster Elena Belarmino

Voorzitster Van De Raad Van Bestuur

Zuster Elena werd in 1955 geboren in de Filippijnen. Zij komt uit een familie van onderwijzers en werd in 1985 lid van de Zusters van Maria.

Zij heeft 5 jaar in de Filippijnen gewerkt voordat zij naar Mexico gestuurd werd (1990) om er de leiding van het nieuwe Werelddorp op zich te nemen. In 1997 werd haar gevraagd om de projecten in Guatemala uit te breiden.

In het jaar 2000 ging Zuster Elena terug naar de Filippijnen om er de algemene leiding van de Congregatie te verzorgen, samen met Zuster Maria en Zuster Margie.

Mevrouw Dominique Emsens

Bestuurslid

De Heer Marc Janssens de Varebeke

Bestuurslid