Onze missie is het verstrekken van secundair onderwijs en een beroepsopleiding aan kinderen uit extreme armoede. Zo kunnen we hen een nieuwe start in het leven geven.

Het secundair onderwijs en de beroepsopleiding bieden onze leerlingen vaardigheden die hen in staat stellen meteen na de middelbare school een goede baan te vinden. Door hun werk kunnen ze dan waardig leven en zichzelf en hun gezin ondersteunen.

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen werkt ook aan de sensibilisering van de Belgische bevolking betreffende het leven van kinderen in extreme armoede.

Onze Methode

Een kind heeft meer nodig dan onderwijs om te slagen in het leven.

We verwelkomen al onze leerlingen met aandacht voor al hun behoeften.

null

Onderwijs

Algemeen middelbaar onderwijs erkend door de gezagsdragers van het land.

null

Beroepsvorming

Aangepast aan de economische noden van het land.

null

Medische zorgen

Behandeling van ondervoeding. Vaccinaties. Dagelijkse medische zorgen.

null

Logement

Alle kinderen worden opgenomen in internaat.

null

Voeding

De leerlingen krijgen drie evenwichtige maaltijden per dag.

null

Naschoolse activiteiten

Zichzelf heropbouwen via sport of cultuur als middel om te slagen op school.

Onze benadering

Nood aan veiligheid

Om in het leven goed te kunnen groeien, moet een kind zich veilig voelen en elke dag genoeg te eten hebben. Daarom bieden wij aan al onze leerlingen veilige huisvesting – met een bed voor elk kind – en evenwichtige voeding.

In onze Werelddorpen leren ze samenleven, met wederzijds respect. Elk kind leert collectieve hygiëne (zoals bijvoorbeeld het gebruik van sanitaire voorzieningen), sociale vaardigheden zoals met anderen omgaan, met elkaar delen, enz.

Nood aan gemeenschapsgevoel

Elk van onze leerlingen heeft gelijkaardige kwetsuren als gevolg van hun vroegere leven in armoede. Maar zij hebben ook dezelfde dromen. Door hun opleiding in onze Werelddorpen komen ze terecht in een gemeenschap van leeftijdsgenoten die elkaar begrijpen en respecteren.

Zelfwaardering

Naast de lessen kan elk kind tijd besteden aan sport, een creatieve hobby of een gezonde vrijetijdsbesteding zoals lezen.

Elk van onze Werelddorpen verwelkomt honderden kinderen. De Zusters van Maria hebben de taak elk kind te begeleiden bij de ontdekking van hun talenten en mogelijkheden.

Onze leerlingen worden regelmatig uitgenodigd om deel te nemen aan wedstrijden (sport en/of intellectueel) waardoor ze zich kunnen meten met leerlingen van andere scholen. Dit is heel belangrijk voor onze leerlingen, omdat ze de neiging hebben zichzelf te onderschatten. Dit gebrek aan een gevoel van eigenwaarde is nauw verbonden met hun leven in armoede. Door deze wedstrijden kunnen ze zich meten met andere kinderen en inzien dat ze evengoed in staat zijn in het leven te slagen.

Elk jaar organiseren wij verschillende feestjes in de Werelddorpen, zodat onze leerlingen weer kind kunnen leren zijn. Dit omdat onze leerlingen van jongs af aan volwassen verantwoordelijkheden op zich moesten nemen. Vaak werkten deze kinderen om mee hun gezin te voeden. Vandaag moeten ze, om te slagen, eerst en vooral opnieuw kind leren zijn!

De globale benadering zoals hierboven geschetst, houdt rekening met het kind in al zijn of haar behoeften. Hierdoor is elk van onze leerlingen in staat om armoede voorgoed de rug toe te keren.

Een efficiënte methode

+
0
jongeren zijn in onze scholen afgestudeerd

Deze kinderen worden jonge onafhankelijke volwassenen. Zij zijn zowel beroepsmatig als psychisch gevormd om zich te kunnen ontplooien in hun beroepswerk en de sociale middenklasse van hun land te integreren.