0
middelbare scholen
0
kleuterscholen
0
lagere school
0
medische centra
0
vormingscentrum

Onze projecten wereldwijd

Selectiecriteria van de landen waar wij besluiten om Werelddorpen te bouwen:
De overheid van het land moet bereid zijn zich in te zetten tot het verminderen van de armoede.

De nationale overheid van het land moet het opstarten van de projecten steunen:

  • door het doneren van een stuk grond,
  • door de deelname in de bouwkosten
  • en eventueel ook het aanleggen van weginfrastructuur om het Werelddorp te verbinden met de grote verkeersassen.
Daarnaast moet het land ook beschikken over een zekere politieke stabiliteit.

Politieke stabiliteit is essentieel om de continuïteit van de projecten te garanderen en om onze afgestudeerde leerlingen een kans te geven op de arbeidsmarkt en de cirkel der armoede te doorbreken.

Onze projecten worden niet gesubsidieerd door de lokale overheden, maar de politieke stabiliteit van het land en de wil om de armoede effectief te verminderen, zijn noodzakelijk om onze missie goed te kunnen uitvoeren.

Onze methode
Onderwijs op internaat

Onze werkwijze bestaat erin de kinderen een leefomgeving en leefomstandigheden te bieden die gelijk zijn aan die van de middenklasse. Door school te lopen in het internaat van onze Werelddorpen, hoeven de leerlingen zich geen zorgen meer te maken om hun veiligheid, om wat ze ’s avonds zullen eten of om hun gezondheid. Wij bieden alles wat nodig is zodat ze zich volledig op hun studies kunnen concentreren en in alle gemoedsrust kunnen opgroeien, en daar horen ook sport en hobby’s naar keuze bij.

In onze Werelddorpen leren de leerlingen ook de gewoontes en gebruiken van de middenklasse, die nodig zijn voor hun sociale integratie. Dit kan gaan over collectieve hygiëne door het dragen van schoenen, het gebruik van douches en sanitair, het bereiden van evenwichtige maaltijden, het gebruik van bestek…

Een complete opvoeding: de ontwikkeling van het kind als persoon

De leerlingen leren ook hun zelfvertrouwen terug te winnen door het beoefenen van sport en hobby’s en door de aanwezigheid en het luisterend oor van de Zusters van Maria.

Enkel onderwijs bieden aan de kinderen biedt geen garantie op een toekomst zonder armoede. Kansengelijkheid moet gezien worden volgens alle ontwikkelings- en integratie-assen en niet enkel volgens het academisch aspect.

Meer weten…