Levenskwaliteit

In onze Werelddorpen wordt de levenskwaliteit van kinderen uit extreme armoede aanzienlijk verbeterd, en dit vanaf het eerste schooljaar. Ze vinden veilige huisvesting, voedselzekerheid en toegang tot gezondheidszorg.

Onze leerlingen leefden op gevaarlijke plaatsen, sliepen op de grond en hadden geen toegang tot basisgezondheidszorg. Deze kinderen komen uit gebieden van extreme armoede en geweld en zijn gewend om in levensgevaar te leven en blootgesteld te worden aan misbruik en ziekten.

Het verblijf alleen al in onze Werelddorpen, onder strikte hygiënische omstandigheden, verbetert hun leefomstandigheden.

Dankzij de toegang tot drie evenwichtige maaltijden per dag en gezondheidszorg kunnen ze herstellen van ondervoeding en voedingstekorten. Huisvesting en voedselzekerheid zijn essentieel voor elk kind om te slagen op school.

Middelbare en Beroepsopleiding

Als onze leerlingen eenmaal afgestudeerd zijn, hebben ze de academische en sociale vaardigheden om snel een goede baan te vinden. Sommige van onze leerlingen krijgen een universitaire studiebeurs om hun opleiding voort te zetten, anderen zetten hun studie voort terwijl ze werken.

Ze behoren nu tot de middenklasse van hun land, worden financieel onafhankelijk en beroepsmatig actief.

Duurzame armoedereductie

Als ze eenmaal een baan hebben, kunnen ze de scholing van hun jongere broers en zussen ondersteunen terwijl zij ook hun ouders en de gemeenschap financieel helpen.

Wanneer ze hun eigen gezin starten, zullen ze ervoor zorgen dat hun kinderen nooit een leven in armoede hoeven te leiden. Door een kind naar school te sturen in onze Werelddorpen, schatten we dat hij of zij ertoe zal bijdragen het leven van 6 tot 15 mensen in hun familie en gemeenschap te verbeteren!