Samen helpen wij armoede duurzaam de wereld uit

Uw familie en vrienden samenbrengen om het onderwijs van kinderen uit extreme armoede te steunen, betekent genieten van een uniek moment met mensen die u nauw aan het hart staan en tegelijkertijd een goed doel steunen!
Verwacht je een kind en heb je niets nodig? Vraag dan uw vrienden en familie om ter gelegenheid van de geboorte van uw kind een gift te doen aan Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen!
Heb je onlangs een dierbare verloren en wil je hem of haar graag blijven gedenken via projecten waar hij of zij zich voor inzette? Vraag dan uw naasten om een gift over te maken aan Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen. Wij zullen samenwerken om met de opbrengst een project ter nagedachtenis aan hem of haar te financieren.

Dankzij de opleiding die ze in onze Werelddorpen krijgen, kunnen onze leerlingen een beroep uitoefenen zodra ze de middelbare school verlaten. Zo kunnen ze zichzelf, hun ouders en hun broers en zussen onderhouden. Uw steun heeft een sneeuwbaleffect: door één kind te helpen, kan een heel gezin uit de armoede worden gehaald.

Het onderwijs van een kind in onze Werelddorpen heeft aldus een enorme impact op hun familie, hun gemeenschap en hun land.

U kunt uw gift gemakkelijk uitbreiden en zo nog meer kinderen helpen om aan de armoede te ontsnappen.

Het is gemakkelijk, nuttig en leuk!

Hoe doet u dat ?
  • Vraag om een kind te steunen ter gelegenheid van een geboorte, verjaardag, jubileum of zelfs een begrafenis.
  • Organiseer een evenement en beleef een fijn moment met uw familie, vrienden, collega’s of buren terwijl u geld inzamelt voor een van onze leerlingen

Dit is een mooie manier om een concrete, eenvoudige en duurzame bijdrage te leveren aan de armoedebestrijding in de wereld.

Contacteer ons

stuur ons uw ideeën of vraag ons meer informatie of educatief materiaal:

info@werelddorpenvoorkinderen.be of per telefoon op het nummer 02/230 16 37

Ons nieuws