Onze projecten in Mexico

Gezien het succes van de Koreaanse en Filippijnse projecten werd Vader Al in 1991 uitgenodigd om projecten op te starten in Mexico. Vader Al overleed in 1992, maar de Congregatie van de Zusters van Maria nam het beheer van de projecten over en is vandaag de dag nog steeds verantwoordelijk voor het beheer van de projecten.

Onze projecten in Mexico gingen van start in 1991 met de bouw van ons Meisjesdorp en onze Kleuterschool in Chalco.  Ons Jongensdorp werd enkele jaren later, in 1998, in Guadalajara in gebruik genomen.

Sociaal-economische situatie:

Meer dan vijf miljoen kinderen in Mexico leven in extreme armoede!

De ongelijke verdeling van rijkdom in het land heeft een enorme sociale kloof veroorzaakt en gemeenschappen in het zuiden van het land hebben te maken met verschrikkelijke armoede en ontbering, die vooral kinderen treft.

Gebrek aan toegang tot onderwijs en werkgelegenheid voor ouders houdt dit armoedeniveau in stand, en waar openbaar onderwijs wordt aangeboden, is het vaak van slechte kwaliteit.

De jongste jongens in deze gemeenschappen zijn niet veilig voor lokale bendes en vroege huwelijken van jonge meisjes komen veel voor in deze regio’s (sommige al vanaf 12 jaar).

Helaas hebben al deze factoren invloed op de gezondheid, het welzijn en de toekomst van kinderen!

Beroepsopleidingen:

In Mexico bieden onze Werelddorpen onder andere de volgende beroepsopleidingen aan: automontage en onderhoud, computerprogrammering, sieraden maken, kok, boekhouding, modeontwerp.

In 2023 werden de volgende nieuwe cursussen aan het leerprogramma toegevoegd als antwoord op de vraag naar deze vormingen op de arbeidsmarkt: dienstverlening aan ouderen, landbouw en bijenteelt.

De cursussen zijn erkend door de Mexicaanse onderwijsautoriteit (SEP) (Secretaria de Educación Pública).

Onze projecten in Mexico

Armoede-indicatoren

0
%
van de bevolking leeft onder de armoedegrens
0
%
van de bevolking heeft een diploma lager middelbaar onderwijs
<
0
%
van de meisjes zijn getrouwd voordat zij 18 jaar zijn

Onze Werelddorpen in 2023

0
leerlingen
0
nieuwe leerlingen
0
afgestudeerden

Enkele foto’s

Nieuws van de projecten in Mexico