Skip to main content

 • De cirkel der
  armoede

  doorbreken
  door toegang tot
  onderwijs
  .
 • Onderwijs
  voor een toekomst
  zonder armoede
  Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen
  werkt nauw samen met lokale gezagsdragers
  om een beroepsopleiding te geven die aansluit
  aan de economische noden van het land.
 • Een kind onderwijs bieden
  draagt ertoe bij dat de hele familie bevrijd wordt
  van de extreme armoede.

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen helpt kinderen om aan de armoede te ontsnappen via onderwijs.

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen wilt de cirkel der armoede in de wereld duurzaam doorbreken door een veelzijdige aanpak die onze kinderen helpt om te genezen van de fysische en emotionele wonden van hun vroegere leven in armoede. 

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen biedt middelbaar onderwijs, een beroepsvorming, een woonplaats, drie gezonde maaltijden per dag en medische hulp aan méér dan 20.000 kinderen die in extreme armoede geleefd hebben. 

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen wilt een diepgaande wijziging in levensomstandigheden teweegbrengen door onderwijs te bieden aan een kind per gezin. 

Door een kind per gezin te vormen, kunnen wij het armoedeniveau van een hele gemeenschap verminderen. 

Onze scholen verwelkomen de kinderen in internaat. Alle rechtstreekse en onrechtstreekse kosten gebonden aan het onderwijs worden ten laste genomen. 

Naast het algemeen middelbaar en beroepsonderwijs, krijgen alle kinderen een veilige plaats om te wonen, eten en verzorging in onze Werelddorpen.

Vader Aloysius Schwartz stichtte de eerste Werelddorpen in 1964 na de Koreaanse oorlog die duizenden weeskinderen op straat had gelaten. 

Sindsdien breidden de projecten zich uit in de Filippijnen, Mexico, Guatemala, Brazilië en Honduras. De projecten worden lokaal beheerd door de Zusters van Maria, een religieuze congregatie die door Vader Schwartz in 1964 gesticht is om hem te helpen in zijn projecten.

Hoe kunt u ons steunen ?

Samen kunnen wij de armoede doen verminderen!

Een Beschermengel ondersteunt de projecten en de kinderen maandelijks door middel van een domiciliëring.

Blijf onze projecten en kinderen steunen, ook wanneer u er niet meer zal zijn.

Word lid van het team

Wij zoeken vrijwilligers als vertalers (FR/NL/EN/ES)

Ontdek onze impact in de wereld

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen onderhoudt nauwe banden met de lokale gemeenschappen van elk land waar onze projecten zijn ingeplant. Het doel van Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen bestaat erin het armoedeniveau in de lokale gemeenschappen diepgaand te verminderen door onderwijs te bieden aan een kind per gezin. Wanneer het kind na zijn studies werk vindt en een beroep gaat uitoefenen, zal hij of zij op zijn beurt zijn lokale gemeenschap kunnen ondersteunen en ertoe bijdragen dat de armoedecirkel structureel en blijvend verbroken wordt. 

Enkele cijfers

6

Landen

13

Projecten

20.000

Kinderen

150.000

Afgestudeerden

Ontdek onze projecten in Mexico in dit filmpje

Mexico is een land waar rijkdom en armoede dicht bij elkaar leven. Meer dan de helft van de bevolking leeft onder de nationale armoedegrens ondanks het feit dat Mexico de tweede grootste economische speler is in Latijns Amerika met een belangrijke petroleumexport.

De socio-economische kloof blijft groot en de welvaart een droom voor de meerderheid van de bevolking.

 

Nieuws

Roos
Het verhaal van Roos

MCL cup 2018
2 van onze Werelddorpen in de top 3 van de MCL Cup 2018!

De Malayan Colleges Laguna (MCL) Cup is een jaarlijks event in de Filippijnen dat de vaardigheden, talenten en kennis van middelbare scholen op de proef stelt.

Internationale dag van het meisje
Wereldmeisjesdag

Op Wereldmeisjesdag denken we aan alle leerlingen in onze Meisjesdorpen wereldwijd.

Back to school
Terug naar school

Alle Werelddorpen voor Kinderen maken zich op om nieuwe leerlingen te verwelkomen. Deze kinderen krijgen de kans om hun opleiding te vervolgen dankzij de vrijgevigheid van onze donateurs.