Onze projecten in Brazilië

In 2001 werd de uitbreiding naar Midden- en Latijns-Amerika voortgezet met de oprichting van ons eerste Werelddorp in Brazilië. Kinderdagverblijven in Brasilia en Sao Paulo werden respectievelijk in 2004 en 2008 geopend.

Gevolgen van de sociaal-economische en energiecrisis

Brazilië behoort tot de landen die als gevolg van de covid pandemie een van de langste perioden van sluiting van openbare scholen hebben gekend, waardoor de leerachterstand naar verwachting zal toenemen van 48% tot 70% en de armen onevenredig hard zullen worden getroffen (minder dan 50% van de leerlingen in minder ontwikkelde landen heeft toegang tot afstandsonderwijs). Bijgevolg zou het effect van COVID-19 een decennium van gestage verbetering van de armoede-index van het land moeten omkeren.

Beroepsopleidingen

In Brazilië biedt ons Meisjesdorp de volgende beroepsopleidingen aan: verpleging, tandverzorging, kookkunst, diëtetiek, modeontwerp en secretariaatswerk.

Onze projecten in Brazilië

Onze Werelddorpen in 2022

+
0
leerlingen
0
nieuwe leerlingen
0
afgestudeerden

Enkele foto’s

Nieuws van onze projecten in Brazilië