Onze projecten in Brazilië

In 2001 werd de uitbreiding naar Midden- en Latijns-Amerika voortgezet met de oprichting van ons eerste Meisjesdorp in Brasilia, Brazilië.

Om te beantwoorden aan de noden van het land, werd er in 2004 een Kleuterschool geopend in Brasilia. In 2008 werden een Kleuterschool en een Lagere School geopend in Sao Bernardo, bij Sao Paulo.

Sociaal-economische situatie:

Brazilië heeft een van de meest ongelijke economieën ter wereld.

Extreme armoede spaart geen enkele regio, maar plattelandsgemeenschappen in het noordoosten worden het zwaarst getroffen en de kinderen die daar wonen, werken vaak al vanaf jonge leeftijd.

Het basisonderwijs is gratis, maar vaak van slechte kwaliteit en moeilijk toegankelijk voor arme kinderen die ver van staatsscholen wonen.

Onveiligheid is een van de grootste problemen in Brazilië. Misdaden in verband met drugsverslaving en drugshandel zijn aan de orde van de dag, waardoor kinderen in een constant klimaat van onveiligheid terechtkomen. Het vroegtijdig uithuwelijken van jonge meisjes vormt ook een gevaar, zowel lichamelijk (vroege zwangerschap) als geestelijk (mishandeling); sommigen worden al op 12-jarige leeftijd uitgehuwelijkt.

Beroepsopleidingen:

In Brazilië biedt ons Meisjesdorp onder andere de volgende beroepsopleidingen aan: verpleging, tandverzorging, kookkunst, diëtetiek, modeontwerp en secretariaatswerk.

In 2023 werd de volgende nieuwe cursus aan het leerprogramma toegevoegd als antwoord op de vraag naar deze kennis op de arbeidsmarkt: informatica.

Onze projecten in Brazilië

Onze Werelddorpen in 2023

0
leerlingen
0
nieuwe leerlingen
0
afgestudeerden

Enkele foto’s

Nieuws van onze projecten in Brazilië