Skip to main content

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen helpt kinderen om aan de armoede te ontsnappen via onderwijs.

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen wilt de cirkel der armoede in de wereld duurzaam doorbreken door een veelzijdige aanpak die onze kinderen helpt om te genezen van de fysische en emotionele wonden van hun vroegere leven in armoede. 

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen biedt middelbaar onderwijs, een beroepsvorming, een woonplaats, drie gezonde maaltijden per dag en medische hulp aan méér dan 20.000 kinderen die in extreme armoede geleefd hebben. 

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen wilt een diepgaande wijziging in levensomstandigheden teweegbrengen door onderwijs te bieden aan een kind per gezin. 

Door een kind per gezin te vormen, kunnen wij het armoedeniveau van een hele gemeenschap verminderen. 

Onze scholen verwelkomen de kinderen in internaat. Alle rechtstreekse en onrechtstreekse kosten gebonden aan het onderwijs worden ten laste genomen. 

Naast het algemeen middelbaar en beroepsonderwijs, krijgen alle kinderen een veilige plaats om te wonen, eten en verzorging in onze Werelddorpen.

Vader Aloysius Schwartz stichtte de eerste Werelddorpen in 1964 na de Koreaanse oorlog die duizenden weeskinderen op straat had gelaten. 

Sindsdien breidden de projecten zich uit in de Filippijnen, Mexico, Guatemala, Brazilië en Honduras. De projecten worden lokaal beheerd door de Zusters van Maria, een religieuze congregatie die door Vader Schwartz in 1964 gesticht is om hem te helpen in zijn projecten.

Hoe kunt u ons steunen ?

Maak een gift

Samen kunnen wij de armoede doen verminderen!

BE66 3300 5799 5243

Een Beschermengel ondersteunt de projecten en de kinderen maandelijks door middel van een domiciliëring.

Blijf onze projecten en kinderen steunen, ook wanneer u er niet meer zal zijn.

Word lid van het team

Wij zoeken vrijwilligers als vertalers (FR/NL/EN/ES)

 

info@werelddorpenvoorkinderen.be

Ontdek onze impact in de wereld

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen onderhoudt nauwe banden met de lokale gemeenschappen van elk land waar onze projecten zijn ingeplant. Het doel van Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen bestaat erin het armoedeniveau in de lokale gemeenschappen diepgaand te verminderen door onderwijs te bieden aan een kind per gezin. Wanneer het kind na zijn studies werk vindt en een beroep gaat uitoefenen, zal hij of zij op zijn beurt zijn lokale gemeenschap kunnen ondersteunen en ertoe bijdragen dat de armoedecirkel structureel en blijvend verbroken wordt. 

Enkele cijfers

6

Landen

13

Projecten

20.000

Kinderen

150.000

Afgestudeerden

Ontdek onze projecten in Mexico in dit filmpje

Mexico is een land waar rijkdom en armoede dicht bij elkaar leven. Meer dan de helft van de bevolking leeft onder de nationale armoedegrens ondanks het feit dat Mexico de tweede grootste economische speler is in Latijns Amerika met een belangrijke petroleumexport.

De socio-economische kloof blijft groot en de welvaart een droom voor de meerderheid van de bevolking.

 

Nieuws

Terug naar school ondanks Covid-19!

Het coronavirus houdt de wereld nog steeds in haar greep.

Kunt u zich voorstellen dat uw kinderen naar het werk gaan in plaats van naar school? 😳

Wanneer de armoede toeneemt, de scholen sluiten en er geen sociaal vangnet is, worden meer kinderen gedwongen om te gaan werken.

ONZE KINDEREN HEBBEN MEER DAN OOIT NOOD AAN EEN FEESTELIJKE DAG NA DEZE PERIODE VAN AFZONDERING DOOR LOCK DOWN.

Dit jaar hebben de kinderen veel geleden onder de afzondering wegens de lock down.

DRINGENDE NOOD COVID-19

Onze grootste zorg is op dit moment de beschikbaarheid en de prijs van voedsel. Onze kinderen hebben allemaal honger geleden voordat ze in onze Werelddorpen kwamen wonen.